> علم اختلال اعصاب
آفتاب
نشانى اينترنتى http://neurophysics.com
عنوان فارسى علم اختلال اعصاب
توضيحات این سایت شما را با علم Neurophysics (فیزیک اعصاب) آشنا می‌سازد. این علم دنیا را شفا‌ف‌تر و حساسیت آن را بیشتر می‌کند. تخمین زده شده که هر ساله بیش از ۵۰ میلیون امریکایی تحت تأثیر بی‌نظمی‌های مغزی و ناراحتی‌های روانی در معرض سکته ، بیهوشی و غش و قرار می‌گیرند. این مرکز فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی اندازه‌گیری فعالیت مغز انجام می‌دهد. این بخش دارای تجهیزاتی می‌باشد که بوسیله‌ی آنها بیماری‌های مغزی تشخیص داده می‌شود. این سایت جدیدترین مقالات و اخبار موجود در این زمینه را در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید از خدمات گوناگون این مرکز بهره‌مند گردید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader