این سایت متعلق به سازمان تنیس بین دانشگاه‌ها در ایالت دالاس می‌باشد و اطلاعات و اخبار مهمی در زمینه‌ی تیم‌های تنیس محلی به کاربران ارائه می‌نماید. هم‌چنین شما می‌توانید جدیدترین اخبار موجود در زمینه‌ی این ورزش را به‌دست آورید.خدمات موجود در این سایت عبارتند از: ۱- معرفی کالج‌های تنیس و ارائه‌ی مشخصات این کالج‌ها. ۲- معرفی لیگ‌های مربوط به این رشته‌ی ورزشی. ۳- ارائه‌ی اخبار تنیس به صورت هفتگی.