گیمفا کار خود را از آبان ماه سال ۱۳۸۸ به عنوان یک مجله اینترنتی شروع کرد و توانست تا اردیبهشت سال ۱۳۸۹ , ۷ شماره از این مجله را منتشر کند. در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ گیمفا بخش خبری خود را شروع کرد و حالا به عنوان یک خبرگزاری به بازی کننده های گرامی خدمت رسانی می کند.