> ژنتیک و علوم فیزیولوژی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://mammary.nih.gov
عنوان فارسى ژنتیک و علوم فیزیولوژی
توضيحات این سایت متعلق به آزمایشگاه ژنتیک و علوم فیزیولوژی است ، که یک موسسه‌ی تحقیقاتی در خصوص بیماری‌های دیابت در کلیه‌ی پستانداران می‌باشد. در این سایت امکان دسترسی به سخنرانی‌ها ، برنامه‌های تحقیقاتی اخیر ، انتشارات مربوطه ، تجربیات ثبت شده و سمینارها وجود دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader