ما به شما کمک می کنیم تا در کسب وکارتان رشد کنید و ابزار و روش هایی در اختیارتان قرار می دهیم تا موف شوید.<br /> <br /> محصولات آموزشی بازاریابی،تبلیغات،فروش و وروابط عمومی<br /> <br /> کتاب های آموزشی،فیلم ، سی دی های صوتی<br /> <br /> محصولات فروشگاه دارای ضمانت نامه برگشت محصول 30 روزه می باشد.<br /> و با توافق نامه ای که بین فروشگاه و صاحبان محصول بسته می شود محصولات فروشگاه با 5 تا 25 % کمتر از مبلغ محصول فروخته می شود.<br /> <br /> برای اطلاعات بیشتر: 09366728526