مدیریت اموال و دارائی<br /> <br /> مدیریت سرمایه<br /> <br /> مدیریت و مشاوره سرمایه گذاری<br /> <br /> مدیریت صندوق های تخصصی مشترک سرمایه گذاری در معادن، املاک، مالی و صنایع در خارج از ایران با ضمانت بانکها و موسسات معتبر بین المللی<br /> <br /> سرمایه گذاری بروی ایده های نو تجاری و صنعتی<br /> <br /> سرمایه گذاری بروی اختراعات و اکتشافات<br /> <br /> سرمایه گذاری بروی شرکت ها و کارخانجات مقروض و سودده نمودن آنها<br /> <br /> سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی در ایران و خارج از ایران<br /> <br /> مدیریت صندوق سرمایه گذاری بین المللی املاک و مستغلات<br /> <br /> و دیگر خدمات نوین مالی و سرمایه گذاری در ایران و خارج از ایران