> آزمایشگاه سنجش شنوایی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://earlab.bu.edu
عنوان فارسى آزمایشگاه سنجش شنوایی
توضيحات این سایت مربوط به آزمایشگاه سنجش شنوایی در مرکز تحقیقات شنوایی دانشگاه (BOSTON) می‌باشد که به بررسی مسائلی از قبیل: آناتومی ، فیزیولوژی و ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی شنوایی می‌پردازد. این مجموعه با جمع‌آوری اطلاعات مرتبط در یک سیستم فشرده به کاربران و محققانی که در این مقوله فعالیت می‌کنند امکان استفاده از اطلاعات محققان دیگر و هم‌چنین مقایسه‌ی نتایج حاصله به صورت الکترونیکی را خواهد داد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader