وبسایت موسیقی در قرن بیست و یک به منظور افزایش آگاهی هم وطنان عزیز درباره ی موسیقی و دانلود آنها بوجود آمده. مطالب این وبسایت کاملا اختصاصی بوده و عموما بصورت ترجمه هستند. اگر مطلبی از مکان دیگر آورده شده باشد، در آخر آن متن به منبع اشاره خواهد شد.