ارائه خدمات سیستم های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهpmپیشگویانهcbm-<br /> تعمیرات اساسی ماشین آلات راهسازی ،خطوط انتقال و ساختمانی<br /> مشاوره در بهبود وضعیت نگهداری و تعمیرات کارخانجات تولیدی و پروژه های عمرانی