گروه تولیدی و صنعتی بهینآور در سال 1375 با هدف تامین نیازهای بازارفوم درایران تاسیس شد و فعالیتهای بیوقفه خود را در زمینه تولید انواع ورق های فوم EVA-LDPE آغاز نمود .