> مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى www.darmanmarkazi.sso.ir
عنوان انگليسى مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی
عنوان فارسى مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی
توضيحات ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان جهت بیماران تامین اجتماعی - بیمارستان امام خمینی (ره) اراک - دفتر اسناد پزشکی اراک - بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه -بیمارستان شازند - پلی کلینیک تخصصی ابن سینا
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader