طراحی و احداث باغ بام ها و فضا های سبز بر روی بام و تراس و پارکینگ هاـمحوطه سازیـطراحی داخلی ـ ساخت آلاچیق و آبنما