> نجوم و ستاره‌شناسی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://astrobiology.arc.nasa.gov
عنوان فارسى نجوم و ستاره‌شناسی
توضيحات این سایت ، سازمانی است که در خصوص علوم نجوم و ستاره‌شناسی به فعالیت می‌پردازد و موضوع بحث آن بیشتر در خصوص سیاره‌ی مریخ ، قمر ژوپیتر ،خورشید ، ستاره‌های دنباله‌دار ، سیارات خارج از منظومه‌ی شمسی و ایستگاه‌های فضایی بین‌المللی می‌باشد. این سایت امکان دسترسی به آخرین اخبار موجود در نقشه‌ها ، اهداف مطالعاتی ، تحقیقات و راهبردهای حاصله و سایت‌های مربوطه را به کاربران ارائه می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader