این سایت درباره‌ی جنگ جهانی اول توضیح می‌دهد و شما می‌توانید با کتاب‌هایی در این زمینه‌ آشنا شوید.هم‌چنین می‌توانید پوسترهای مربوط به جنگ جهانی اول را مشاهده نمایید. در این سایت مقالات مختلفی در این باره وجود دارند که می‌توانید آنها را مطالعه کنید. این سایت می‌تواند منبع اطلاعاتی خوبی برای معلمین باشد.