> شرایط آب‌وهوا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.worldclimate.com
عنوان فارسى شرایط آب‌وهوا
توضيحات این سایت ، اطلاعاتی مربوط به شرایط آب‌وهوا به شما ارائه می‌دهد. البته اطلاعات موجود در این سایت از منابع علمی مختلفی تامین شده‌اند ، از این رو اگر مشکل یا سؤالی در این زمینه پیدا کردید می‌توانید به منابع اشاره شده مراجعه نمایید. اطلاعات موجود در این سایت درباره‌ی دماها ، فشارها ، و میزان بارش می باشد در قسمت جستجوی این سایت می‌توانید با وارد نمودن نام شهر اطلاعاتی درمورد شرایط آب‌وهوایی آن مرکز به‌دست آورید. از طریق این سایت جدیدترین اخبار در زمینه‌ی هواشناسی گزارش داده می‌شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader