آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.persian-gym.com
عنوان انگليسى Iran bodybuilding
عنوان فارسى انجمن اختصاصی بدنسازان ایران
توضيحات بدنسازی ، ورزش های قدرتی ، پاسخ به سوالات ، برنامه های تمرینی
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader