این سایت شما را با دوران ملکه‌ی ویکتوریا آشنا می‌سازد. در این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی معماری و دکوراسیون خانه‌ها کسب کرده و درباره‌ی نحوه‌ی زندگی و هنرها و ادبیات آن زمان اطلاعاتی به‌دست آورید. با مراجعه به بخش‌های دیدنی این سایت به زمان گذشته برمی‌گردید و می‌توانید از قرار گرفتن در این موقعیت لذت ببرید.