سایت طنین طراحی به عنوان مرجع علمی و تخصصی طراحی صنعتی با معرفی کلیه رشته های علمی و دانشگاهی و ارائه نرم افزار و کتب مربوطه و همچنین با درج آگهی رایگان و فروشگاه اینترنتی رایگان درخدمت صنعتگران و دانشجویان محترم می باشد. و درج مقالات تخصصی و علمی با ذکر نام ارسال کننده استقبال می نماید.<br /> و بصورت رایگان آمادگی درج مطالب و مقالات مورد نیاز شما می باشد.