> فروشگاه اینترنتی پویای کتب اساتید ایران(فاپکا)
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fapka.ir
عنوان فارسى فروشگاه اینترنتی پویای کتب اساتید ایران(فاپکا)
توضيحات تلاشی برای شناساندن، پخش و فروش کتابهای اساتید و پژوهشگران ارجمند حوزه و دانشگاه به مشتاقان کتاب
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader