این سایت درباره‌ی جنگ جهانی دوم توضیح می‌دهد. این سایت داستان‌ها ،اشعار ، فیلم‌ها و مصاحبه‌هایی را در این مورد در اختیار شما قرار می‌دهد. در گالری عکس این سایت می‌توان عکس‌های مربوط به جنگ دوم جهانی را مشاهده کرد و گفته‌ها و نظرات افرادی که در این جنگ‌ها شرکت داشته‌اند را مطالعه نمود. هم‌چنین این سایت مقالات و عکس‌هایی را در این زمینه‌ در اختیارشما قرار می‌دهد.