اطلاعات موجود در این سایت توسط دانشجویان تهیه شده و در زمینه‌ی تاریخ Caribbean می‌باشد. در این سایت می‌توانید اطلاعاتی در مورد کشورهای زیر به‌دست آورید. ۱- باربادوس (طبقه اجتماعی و وضعیت زیست محیطی این کشور و صنعت توریسم). ۲- کوبا (وضعیت زنان قبل و بعد از انقلاب). ۳- جمهوری دومنیکن و بحران سیاسی ، اقتصادی در این کشور). ۴- سایر کشورها مثل هائیتی ، جامائیکا ، پورتوریکا.