در این سایت می‌توانید درباره‌ی بسیاری از موضوعات تاریخی و سیاسی اطلاعاتی به‌دست آورید. این سایت جدیدترین کتاب‌های تاریخی را به شما معرفی می‌کند و درباره‌ی زندگی مارتین لوتر و فعالیت‌های او اطلاعاتی به شما ارائه می‌دهد. در این سایت می‌توانید قسمتی از سخنان مارتین لوتر را مشاهده نمایید.