از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی سمینارهای آموزشی مربوط به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا اطلاعاتی به‌دست آورید. شما می‌توانید با مدل‌های کامپیوتری این سایت نیز آشنا شوید و از خدمات شرکت Rapid Weather بهره‌مند شوید. این شرکت اطلاعاتی درباره‌ی پیش‌بینی وضعیت هوا و خطرات جوی در اختیار شما می‌گذارد و شما می‌توانید از برنامه‌های آموزشی این شرکت مطلع گردید. از طریق این سایت می‌توان شغل مورد نظر خود را در زمینه‌ی هواشناسی انتخاب نمود.