این سایت اطلاعاتی در مورد تاریخچه‌ی آسیا در اختیار شما می‌گذارد. در این سایت می‌توانید درباره‌ی مرز کشورها ، اقتصاد و ادیان ، اطلاعاتی به‌دست آورید و درباره‌ی جاذبه‌های این مناطق اطلاعات جالبی کسب نمایید. سازمان PAH دارای کارمندان و دانشجویانی می‌باشد که از طریق این سایت می‌توانید با آنها آشنا شوید و هم‌چنین برنامه‌ی سمینارها و کنفرانس‌های آنها را مشاهده نمایید. شما می‌توانید از تحقیقات آکادمیک آنها بهره‌مند شده و با فرهنگ و تاریخ جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه آشنا شوید.