در اینجا سایت سعی بر آن است تا بعضعی نرم افزار های فارسی و تا حد امکان بدون نیاز به نصب که کاربرد زیادی در دنیای سایبر دارند طراحی شود.