٭ مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی ساخت قطعات و ماشین آلات <br /> ٭ ساخت و تولید قطعات Hi-Tech و یدکی (ماشین کاری و ریخته گری) صنایع سنگین و استراتژیک