آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.maptrade.org
عنوان فارسى شرکت IMTA
توضيحات شرکت IMTA تأمین‌کننده‌ی اطلاعات جغرافیایی فضایی می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات مربوط به کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تجاری را به‌دست آورید. شما می‌توانید با اعضای این سایت آشنا شوید و اتفاقات به وقوع پیوسته را در این سایت ملاحظه نمایید. در این سایت تاریخچه‌ی شرکت IMTA موجود می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader