اگر شما در زمینه‌ی نقشه‌کشی کامپیوتری مثل CAD و GIS تازه‌کار می‌باشید ، می‌توانید از Mapserver Pro استفاده نمایید. Mapserver Proحاوی بیش از ۵۸ هزار نقشه‌ی توپوگرافیک USGS و مدل‌های دیجیتالی می‌باشد که این سیستم دارای خدمات زیادی بوده و این شبکه درباره‌ی آنها توضیح داده است. در این سایت می‌توانید کلکسیونی از نقشه‌های توپوگرافیک و نرم‌افزارهای مختلف را در این زمینه‌ مشاهده کنید.