این سایت مربوط به ششمین کنفرانس سالانه و نمایشگاه در زمینه‌ی تکنولوژی ، اطلاعات جغرافیایی مثل GIS ، GPS عکس‌برداری هوایی و سنجش از دور می‌باشد. این سایت شما را با سمینارهای ارائه شونده در این کنفرانس آشنا می‌سازد و شما می‌توانید درباره‌ی موضوعات سخنرانی نیز اطلاعاتی به دست آورید. برنامه‌های آموزشی نیز از طریق این سایت به شما معرفی خواهند شد و از طریق این سایت می‌توانید به سایر لینک‌های مرتبط با این موضوع دسترسی پیدا کنید. .