آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.itd-group.ir/
عنوان انگليسى itd-group
عنوان فارسى گروه توسعه تجارت صنایع ایران
توضيحات گروه توسعه تجارت صنایع ایران

٭ تحقیقات عملی بازاریابی ـ معرفی خدمات و محصولات در یک بازار هدف معین و مشخص ـ بازاریابی الکترونیکی و ...

تلفکس : 02616218459 - همراه : 09124663086 - 09122604310

http://www.itd-group.ir
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader