سازمان mcmc در زمینه‌ی تحقیق ، تولید و مدیریت اطلاعات نقشه‌ها و محصولات دیجیتالی نقشه‌کشی فعال می‌باشد. این شرکت فعالیت‌های انجام شده در این زمینه‌ را تنظیم می‌کند و توسعه می‌بخشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در زمینه‌ی استانداردهای اطلاعات فضایی ، مدل‌های دیجیتالی DEM و… به‌دست آورید. این سایت شما را به سایت‌های مرتبط در این زمینه‌ متصل می‌سازد.