آفتاب
نشانى اينترنتى www.rusanco.com
عنوان انگليسى rusanco
عنوان فارسى شرکت روسان
توضيحات شرکت روسان(تجارت با روسیه و کشورهای CIS

انجام امور بازرگانی بصورت قراردادی شامل خرید کالا، گمرک، حمل و نقل، بازاریابی، تاسیس واحد تجاری و ثبت آن در روسیه و بطور کلی انجام تمامی موارد مربوط به صادرات و واردات کالا من جمله مواد خام، دستگاههای صنعتی،تکنولوژی، تجهیزات و غیره در روسیه و کشورهای CIS (با 16 سال سابقه کار و زندگی در مسکو)
با پرسنل ایرانی و روس
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader