از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی زنان زیبای درباری با لباس‌های حریر ، مردها و صاحب‌منصبان با زیورآلات‌آنها ، سربازان و نگهبانان درباری با لباس‌های قرمزآنها اطلاعاتی کسب نمایید. در این سایت می‌توانید تصاویری از این افراد مشاهده کنید. هدف این سایت آشنا کردن مردم با شاهان و درباریان قدیم می‌باشد. شما می‌توانید از گالری عکس این سایت بازدید به‌عمل آورید.