این سایت مربوط به مجله‌ی تاریخ دانشگاه مریلند می‌باشد. شما می‌توانید فهرست مندرجات این مجله را ملاحظه نمایید در این مجله درباره‌ی مسائل تاریخی مختلف سخن به میان آمده است. شما می‌توانید از منابع تاریخی این سایت مطلع شوید. در این سایت تقویم تاریخ نیز وجود دارد که می‌توانید آن را مشاهده کنید. این سایت توضیحاتی درباره‌ی افراد فعالیت‌کننده در این مجله به شما ارائه می‌دهد.