تعداد 520 طرح توجیهی مورد تایید وزارت صنایع و معادن با قیمتی استثنایی آماده تحویل است .<br /> <br /> آدرس سایت : www.1700.ir<br /> <br /> ابتدا درب منزل تحویل گرفته و سپس پرداخت نمایید.<br /> <br /> این طرح ها درگروههای زیر به فروش میرسد :<br /> 1- صنعت ( تمامی گرایشها )<br /> 2- صنایع غذایی<br /> 3- بهره برداری از معادن مختلف<br /> 4- کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته<br /> 5- ساخت قطعات خودرو<br /> 6- ساخت لوازم الکتریکی و الکترونیکی<br /> 7- بازیافت مواد گوناگون<br /> 8- بسته بندی مواد گوناگون<br /> 9- فعالیتهای خدماتی گوناگون<br /> 10- نساجی و فرش بافی<br /> 11- صنعت ساختمان و تولید مصالح<br /> 12- تولید مواد شیمیایی گوناگون<br /> 13- تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی