این شبکه یک سایت آموزشی بسکتبال برای جوانان است ، خصوصاً برای افرادی که خواستار مربیگری در این رشته می‌باشند. این سایت به ارائه‌ی تمریناتی در زمینه‌ی بسکتبال می‌پردازد و افراد می‌توانند نسبت به اهداف این تمرینات مطالبی را دریافت نمایند. کلیه‌ی اصول مربوط به مربیگری این رشته در این سایت موجود می‌باشد و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان از اطلاعات موجود در سایت مذکور ، استفاده نمایند.