> شرکت مهندسی دایامهر
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.9092303404.com
عنوان انگليسى 9092303404
عنوان فارسى شرکت مهندسی دایامهر
توضيحات استفاده از شبکه هوشمند اینترنت ، شما را قادر میسازد تا در هرزمان بدون نیاز به User Name و Password و تنها با استفاده از شماره شبکه هوشمند 404 303 9092 و به صورت Dialup به شبکه جهانی اینترنت متصل شوید . و لذا دیگری نیازی به خریداری کارت اینترنت نخواهید داشت .
در این روش و بسادگی تنها با وارد کردن شماره شبکه هوشمند 404 303 9092 در فرم Dialup Connection امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت را در هر ساعت از روز ( حتی در روزهی تعطیل و یا ساعات غیر اداری ) خواهید داشت ، بدون آنکه نگران اتمام زمان اشتراک و یا اعتبار سرویس اینترنت خود باشید .
www.9092303404.com
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader