> نمایشگاه بین المللی فرش دستباف کیش
آفتاب
نشانى اينترنتى www.kishcarpet.com
عنوان انگليسى The Kish International Handmade Carpet Exhibition
عنوان فارسى نمایشگاه بین المللی فرش دستباف کیش
توضيحات سومین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف کیش
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader