> ترجمه آنلاین
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.xyz.ir
عنوان انگليسى XYZ Translation Group ترجمه آنلاین
عنوان فارسى ترجمه آنلاین
توضيحات گروه ترجمه XYZ در ابتدای سال 87 شکل گرفت.امیدواریم بتوانیم با همکاری مترجمین با تجربه و کارآزموده رضایت شما را فراهم آوریم .هم اکنون این تیم ترجمه به فعالیت خود بصورت آنلاین ادامه می دهد .

XYZ آنسوی سد زبان XYZ Beyond the language barrier
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader