این سایت مورد توجه علاقه‌مندان به تاریخ می‌باشد و اطلاعاتی در‌باره‌ی تاریخ باستان ارائه می‌دهد. در این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌مورد آتن ، رم ، Waset و Machu Picchu به‌دست آورید و با سایر فعالیت‌های این سایت آشنا شوید. می‌توانید از آلبوم عکس این سایت دیدن کرده و اطلاعات تاریخی خود را گسترش دهید.