اتوماسیون ارتباطات<br /> مشاوره، طراحی و تولید نرمافزار<br /> <br /> نرم افزار پیامک آموت، تلفن گویا، تماس پرداز، بلوتوث و ...