آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.grida.no/baltic
عنوان فارسى اطلاعات GIS مربوط به دریای بالتیک
توضيحات این سایت اطلاعات GIS مربوط به دریای بالتیک را به شما ارائه می‌دهد. در این سایت می‌توانید نقشه‌ها و اطلاعات مربوط به زه‌کشی دریای بالتیک را ملاحظه کرده و از اطلس جغرافیایی دریای بالتیک بازدید به‌عمل آورید.  
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader