> مدیریت شهری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://urbanmanagement.ir
عنوان انگليسى urban management
عنوان فارسى مدیریت شهری
توضيحات اولین سایت مدیریت شهری در ایران که به طور تخصصی به مباحث مدیریت در شهر پرداخته و بخش های متفاوتی همچون گالری عکس مدیریت شهری,مصاحبه با شهر داران و استاد های مدیریت شهری ,جلسات انجمن ها و کنفرانس ها و امکان دانلود مقالات معتبر شهری,دارای ساختار دریافت مقاله برای ارائه در سایت و
urban management
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader