پیشرفته ترین خط تولید سیستمهای متنوع مبلمان اداری, شامل انواع میزهای مدیریت, کارشناس, کنفرانس, کارمندی و... فایلینگ, انواع پارتیشن و جدا کننده های سبک