با سلام به هر تعداد که دوست دارید در مرجع نیازمندیهای کارو اگهی ثبت کنید. با تشکر