مقالات صنایع غذایی، ایجاد آگهی سالیانه، ارتباط با مشاورین، اعلان ظرفیت مازاد تولیدی، مشاهده متقاضیان کار، کارخانه و کارگاه‌ های فروشی، سامانه خرید و فروش ماشین آلات دست دوم، حراجی‌ های صنعت غذا، فهرست شرکتهای صنعت غذا و بسته بندی.