سایت www.forex.co.ir در زمینه تجارت در بازار فارکس فعالیت می کند. <br /> خدمات متنوع این سایت عبارتند از تخلیل های روزانه و هفتگی ـ اخبار لخظه ای بازار ـ تقویم اقتصادی فارسی ـ افتتاح حساب ـ واریز و برداشت وجه در کمتر از یک روز و . . .