شما در این سایت می‌توانید درباره‌ی لغات کلیدی مثل: کشاروزی ،اتمسفر ، بیوسفر ، ابعاد انسانی ، هیدروسفر ، سطح زمین ، اقیانوس‌ها ، برف و یخ و رابطه‌ی متقابل بین زمین و خورشید اطلاعاتی به‌دست آورید و از منابع راهنمای این سایت بهره‌مند شوید و هم‌چنین سایر خدمات این سازمان را ملاحظه نمایید. این سایت جدیدترین اطلاعات جغرافیایی را در اختیار شما قرار می‌دهد.