> راهکار خلاق
آفتاب
نشانى اينترنتى http://sharepointsolutions.ir
عنوان انگليسى SharePoint Solutions Persia
عنوان فارسى راهکار خلاق
توضيحات شرکت راهـکار خـلاق یک شرکت نرم افزاری است که منحصرا در زمینه فناوری SharePoint و تکنولوژی های مرتبط با آن فعالیت می کند. راهکار خلاق اولین شرکت در ایران است که بر مبنای فناوری شیرپوینت راهکارهای تجاری طراحی و پیاده سازی کرده است.
پیاده سازی های وسیع در سازمان های دولتی و خصوصی تجربه شش ساله ماست که سوابق مستند آن در سایت اینترنت رسمی شرکت موجود است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader