شرکت راهـکار خـلاق یک شرکت نرم افزاری است که منحصرا در زمینه فناوری SharePoint و تکنولوژی های مرتبط با آن فعالیت می کند. راهکار خلاق اولین شرکت در ایران است که بر مبنای فناوری شیرپوینت راهکارهای تجاری طراحی و پیاده سازی کرده است.<br /> پیاده سازی های وسیع در سازمان های دولتی و خصوصی تجربه شش ساله ماست که سوابق مستند آن در سایت اینترنت رسمی شرکت موجود است.